30 มกราคม 2562 หน.ชป.ศปป.4ปลื้มกรมที่ดินสั่งถอนโฉนดภูขี้ไก่

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_307261/

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ได้ส่งข้อความแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ หลังจากกรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินพื้นที่ป่า บริเวณเขาภูขี้ไก่ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยระบุว่า “ตามที่ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ได้เปิดโปงขบวนการฟอกป่าเมื่อวันที่ 28 ต.ค.61 ซึ่งมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ไปร่วมงานเปิดตัวสวนน้ำบนภูเขาที่มีสภาพป่าแหว่ง เป็นไข่แดงกลางป่าเขาต้นน้ำป่าสักที่มีความสมบูรณ์นั้น ล่าสุดกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้เพิกถอนที่ดินบริเวณภูขี้ไก่ที่ออกโฉนดโดยมิชอบทั้งหมด 57 แปลง พื้นที่รวม 2,195 ไร่ แล้วตั้งแต่ 17 ม.ค.62”